Srbno in varno skozi nepremičninski posel.

 Vodenje prodajnih postopkov:

 • pregled pravnega stanja nepremičnine,
 • organizacija in vodenje skupnega sestanka s kupci in prodajalci ter predstavitev najustreznejše in najugodnejše rešitve za obe strani,
 • priprava in organizacija podpisa ustrezne pogodbe,
 • prijava pogodb na pristojnem davčnem uradu,
 • organizacija overitve pogodb pri notarju,
 • sodelovanje z bankami pri urejanju dokumentacije za potrebe hipotekarnih kreditov,
 • sodelovanje pri primopredaji in zapisu primopredajnega zapisnika,
 • priprava in vložitev zemljiškoknjižnega predloga za prenos lastninske pravice.


Kaj vam lahko še ponudimo v sodelovanju z različnimi in zaupanja vrednimi poslovnimi partnerji:

 1. Sestavo vseh vrst pravnih poslov v prometu z nepremičninami ( prodajna, darilna, služnostna pogodba…);
 2. Urejanje vseh vrst zemljiškoknjižne problematike in priprava različnih vrst zemljiškoknjižnih listin (izbrisna dovoljenja, zemljiškoknjižna dovolila…);
 3. Urejanje premoženjsko-pravnih razmerij na nepremičninskem področju;
 4. Pridobivanje in urejanje lastninske dokumentacije;
 5. Priprava splošnih pogojev prodaje v skladu z ZKVSES za potrebe prodaje novogradenj;
 6. Priprava in izvedba vpisa etažne lastnine (vpis v kataster stavb, priprava ustreznega akta o nastanku etažne lastnine, vpis v zemljiško knjigo);
 7. Priprava zemljiškoknjižnih predlogov za vpis lastninske in drugih stvarnih ali obligacijskih pravic na nepremičninah;
 8. Sodelovanje z bankami pri urejanju dokumentacije, ki jo kupci potrebujejo za ustanavljanje hipotekarnih kreditov;
 9. Svetovanje